დაგვიკავშირდით: +99532 2880315

აიტეგი - IT  გადაწყვეტილება წარმატებული ბიზნესისთვის.

დღევანდელ დროში ძნელია წარმოიდგინოთ ბიზნეს პროცესი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გარეშე.

IT კომპანია აიტეგი დაარსდა 2015 წელს. სპეციალიზაცია – უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა და ინტეგრაცია ბიზნეს პროცესში.

  • ბიზნეს დავალების გადაწყვეტა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეშვეობით.
  • ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია, მისი სპეციფიკის და საქმიანობის სფეროს გათვალისწინებით
  • პროგრამული და აპარატურული დონეზე ინფორმაციული უსაფრთხოება.
  • IT ხარჯის შემცირება.


უკვე 5 წელია, რაც აიტეგი უზრუნველყოფს IT გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციას მსხვილ, საშუალო და მცირე ბიზნესში. ჩვენ აგრეთვე დავიწყეთ პროგრამული უზრუნველყოფის შეთავაზება და ინტეგრაცია სხვა სერვისებთან ერთად, რომელიც განკუთვნილია (ფოკუსირებულია) კონკრეტულ მომხმარებელზე.

ჩვენი შეთავაზებები:

ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს და აღმოაჩინეთ უფრო დეტალუტი ინფორმაცია ჩვენი პროდუქტების და სერვისების შესახებ. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, აიტეგი უზრუნველყოფს პრობლემების გადაწყვეტას, რომელიც გვხვედა ბიზნეს საქმიანობის დროს შემდეგი მიზეზების გამო:

  • ადამიანური ფაქტორი;
  • რესურსების არასაკმარისი (არაეფექტური) გამოყენება (ფინანსური, ენერგეტიკული და დროებითი);
  • შეცდომები ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემაში, უსაფრთხოების სისტემის ნაკლი (გარდა ვიდეოკონტროლის);
  • ელექტროენერგიის გამორთვა და სხვა გადაუდებელი სიტუაციები.

ბიზნეს ოპერაციების ავტომატიზაცია, მონაცემების ღრუბლოვან(Cloud) საცავში შენახვა, სისტემის მდგრადობა მოულოდნელი მოვლენების წინაშე, სმარტ–დოკუმენტების ცირკულირება, ბიზნეს პროცესის ანალიზი, ფინანსების სრულყოფილი მენეჯმენტი, პროდუქტები და ბევრი სხვა IT სერვისი, რომელიც შესულია აიტეგის შეთავაზებებში.

ბიზნესი, რომელიც ზრუნავს ადამიანზე

აიტეგი ზრუნავს თავის მომხმარებლებზე. ჩვენ გთავაზობთ მოწყობილობებს (აპარატურას), რომელიც წარმოებულია მსოფლიო ბაზრის წამყვენი  ლიდერების მიერ. პროგრამულ უზრუნველყოფას გააჩნია ექსკლუზიური ლიცენზია. ყველა პროდუქტი უზრუნველყოფილია წინასწარი ტესტირებით.

IT გადაყვეტილების იმპემენტაციის წინ აიტეგი აწარმოებს კომპანიის ბიზნეს და IT პროცესების აუდიტს. ყველა ბიზნეს ასპექტის და ელემენტის სრულყოფილი შესწავლა გვაძლევს ისეთი გადაწყვეტილების შექმნის საშუალებას, რომელიც სრულიად შეესაბამება კონკრეტული ბისნესის მოთხოვნებს.

ეს ხელს უწყოფს ხარჯების შემცირებას და რესურსების მოხერხებულ (ჭკვიანურ) ადამიანური და ფინანსური რესურსების განაწილებას.