დაგვიკავშირდით: +99532 2880315

პროფესიონალური IT სისტემების ინპლემენტაცია თქვენი ბიზნესისთვის

ლოკალური, საკაბელო და სატელეფონო ქსელების, საკომუნიკაციო და სადანადგარო გადაწყვეტილებები ინფორმაციის გადაცემის და შენახვის კუთხით და მათი გამოყენება. ჩვენ ვანვითარებთ მოდიფიცირებულ პროდუქტებს ბიზნესისთვის არსებული ინფრასტუქტურის გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს საწყის პირობებს და კომპანიის სპეციალიზაციას.

ჩვენ ვაწარმოებთ შემდეგი სისტემების სრულფასოვან კონსტრუქციას და ინდივიდუალურ განლაგებას:

  1. კლიმატური და სავენტილაციო მოწყობილობების, რომლების ინტეგრირებულია ცენტრალურად განლაგებულ ქსელში.
  2. ქსელების, ACMS და სრულფასოვანი დაცვის სისტემების, რომლებიც უზრუნველყოფს საიტის უსაფრთხოებას;
  3. ნებისმიერი სირთულის საკაბელო და სატელეფონო ქსელის განალგება;
  4. მონაცემთა დამუშავების ცენტრის და სარეზერვო ასლების(backup) შენახვის სისტემის შექმნას არსებული საინფორმაციო სისტემის ბაზაზე.

ჩვენ ვქმნით პირობებს თქვენი ბიზნესის პროდუქტიული მუშაობისთვის

კომპანია აიტეგს  დიდი გამოცდილება აქვს საინჟინრო და IT სისტემების პროექტირების, როგორც საშუალო, ასევე მსხვილ ბიზნესში. ჩვენ ვმუშაობთ საჯარო და კერძო სექტორის ისეთ კომპანიებთან, რომლების საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ფინანსები, სერვისების მიწოდება, წარმოება..

თანამშრომლების მაღალი კვალიფიკაცია ყველა დონეზე და ჩვენი საკუთარი ლოჯისტიკური ბაზა გვაძლევს საშუალებას შევიმუშავოთ და დავნერგოთ ნებისმიერი სირთულის სისტემა. ჩვენთან ურთიერთობის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ:

  • ექსკლუზიურად შემუშავებული გადაწყვეტილებას, რომელშიც გამოყენებულია საუკეთესო კომპონენტები და ეფექტურად უმკლავდება დასმულ ამოცანას;
  • პროფესიონალური მოწყობილობის ინსტალაციას კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში;
  • სისტემების ტესტირებას და ექსპლუატაციაშის გაშვება აიტეგის სპეციალისტების მიერ;
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების 24–საათიანი მხარდაჭერას, საჭიროების შემთვევაში პრობლემების აღმოფხვრას,  დაცვას და სერვისს.


ეფექტური სისტემის შესაქმნელად, ჩვენ ვახდენთ გადაწყვეტილებების ინტეგრაციას უკვე არსებულ პროდუქტებში, და ვქმნით ავტომატიზირებული  დაცვის სისტემების  და საკომუნიკაციო მოდულებს. ბიზნეს გადაწყვეტილებები, რომელსაც გთავაზობთ კომპანია აიტეგი, გამოირჩევა სანდოობით, მდგრადობით დაზიანების მიმართ და ტრანსფომრაციის უნარით, რაც ხდის მათ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებად თქვენი ბიზნესისთვის.