დაგვიკავშირდით: +99532 2880315

მონაცემებზე წვდომის უსაფრთხოება

ბიზნეს მონაცემებზე უსაფრთხოება და მათთან  სტაბილური წვდომა არის ძირითადი კრიტერიუმი, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის IT ინფრასტრუქტურის უსაფრთხო და უწყვეტ საქმიანობას. კომპანია აიტეგი გთავაზობთ მთელ რიგ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიმართულია საფრთხის იდენტიფიკაციაზე, ბიზნეს მონაცემთა საიმედო შენახვაზე, ინფორმაციაზე წვდომისთვის მონიტორინგის სისტემების დანერგვაზე.

ინფორმაციის დაცვის საიმედოობის უზრუნვესაყოფად  მისი დაკარგვისგან ან გარე შეტევებისგან ხორციელდება უსაფრთხოების საექსპერტო აუდიტის სერვისის ჩატარება სათანადო ბიზნეს ერთეულში.

აუდიტის შედეგად კომპანია იღებს რეკომენდაციებს მონაცემთა ბაზის დაცვის გასაუმჯობესებლად იმ ნაბიჯების შესახებ და მოიცავს:

 • სისტემის დანერგვას, რომელიც განკუთვნილია ინფორმაციაზე წვდომის გასაკონტროლებლად, ცვლილებების დასაკვირვებლად და სტატისტიკური მონაცემების შესაგროვლებლად;
 • აპარატურის შეერთებას  ვირტუალური ინფრასტრუქტურის დაცვის გასუმჯობესებლად;
 • აპარატურიული და შიდა ვირუსული დაცვის  დანერგვას, კომპანიის ქსელში მავნე (დამაზიანებელი) პროგრამული უზრუნველყოფის ამუშავების თავიდან აცილების მიზნით;
 • ბიზნეს მოაცემების სარეზერვო ასლების(Backup) სისტემის შექმნას;
 • UPS სისტემის და სერვერებისთვის საჭირო გაგრილების მოწყობილობის ინსტალირებას.

  ეფექტური ინდივიდუალური გადაწყვეტილება კომპანიებისთვის.

  ჩვენ ვუზრუნველყოფთ აუდიტის სერვისს, როგორც კერძო, ასევეე საჯარო ორგანიზაციებისთვის, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის და საწარმოებისთვის, რომელიც გვაძლევს უსაფრთხო წვდომას მონაცემებზე.

  დაგვიკავშირით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აფასებთ:

 • რისკების შეფასების პროფესიონალურ მიდგომას;
 • სრულყოფილ კონსულტაციას, რომელიც არა მარტო ასახავს პრობლემას, არამედ მიმართულია მისი აღმოფხვრისთვის საჭირო მოქმედებების შეთავაზებაზე;
 • მოდიფიცირებული მომხარებელზე მორგებული გადაწყვეტილებების პროფესიონალური დანერგვას დროის უმოკლეს დროში, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემების დაცვის მაღალ დონეს.